Sněmovní tisk 1080/0, část č. 1/4
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t108000.pdf (Dokument PDF, 239 KB)t108000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1080a0.pdf (Dokument PDF, 134 KB)t1080a0.doc

Rozesláno poslancům

9. listopadu 2020 v 19:29
ISP (příhlásit)