Sněmovní tisk 1065/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

t020200.pdf (Dokument PDF, 176 KB) 
Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t106500.pdf (Dokument PDF, 379 KB)t106500.docx (Dokument DOCX, 36 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1065a0.pdf (Dokument PDF, 228 KB)t1065a0.docx (Dokument DOCX, 26 KB)

Rozesláno poslancům

30. října 2020 v 10:06




ISP (příhlásit)