Sněmovní tisk 1059/0, část č. 1/4
Novela z. o investičních pobídkách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t105900.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t105900.docx (Dokument DOCX, 113 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1059a0.pdf (Dokument PDF, 215 KB)t1059a0.docx (Dokument DOCX, 34 KB)

Rozesláno poslancům

19. října 2020 v 20:06
ISP (příhlásit)