Sněmovní tisk 1053/0, část č. 1/4
Novela z. o některých opatřeních v oblasti kulturních akcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t105300.pdf (Dokument PDF, 91 KB)t105300.docx (Dokument DOCX, 38 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1053a0.pdf (Dokument PDF, 56 KB)t1053a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

14. října 2020 v 10:29
ISP (příhlásit)