Sněmovní tisk 1049/0, část č. 1/4
Novela z. o Státním fondu podpory investic

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t104900.pdf (Dokument PDF, 296 KB)t104900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1049a0.pdf (Dokument PDF, 348 KB)t1049a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

12. října 2020 v 14:13
ISP (příhlásit)