Sněmovní tisk 104/0
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t010400.pdf (Dokument PDF, 255 KB)t010400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0104a0.pdf (Dokument PDF, 163 KB)t0104a0.doc

Rozesláno poslancům

19. února 2018 v 13:48
ISP (příhlásit)