Sněmovní tisk 1035/0, část č. 1/3
Písemná interpelace P. Žáčka na A. Vojtěcha ve věci omezení základních práv a svobod a ukládání povinností během nouzového stavu

Soubory sněmovního tisku

Informace o interpelaci  
t103500.pdf (Dokument PDF, 25 KB) 
Písemná interpelace  
t1035a0.pdf (Dokument PDF, 79 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t1035b0.pdf (Dokument PDF, 518 KB) 

Rozesláno poslancům

2. října 2020 v 10:11
ISP (příhlásit)