Sněmovní tisk 1032/0, část č. 1/4
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t103200.pdf (Dokument PDF, 277 KB)t103200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1032a0.pdf (Dokument PDF, 218 KB)t1032a0.doc

Rozesláno poslancům

5. října 2020 v 13:36
ISP (příhlásit)