Sněmovní tisk 1025/0, část č. 1/4
Novela z. o zaměstnanosti

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t102500.pdf (Dokument PDF, 531 KB)t102500.docx (Dokument DOCX, 65 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1025a0.pdf (Dokument PDF, 434 KB)t1025a0.docx (Dokument DOCX, 79 KB)

Rozesláno poslancům

25. září 2020 v 14:17
ISP (příhlásit)