Sněmovní tisk 1010/0
Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t101000.pdf (Dokument PDF, 365 KB)t101000.docx (Dokument DOCX, 51 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1010a0.pdf (Dokument PDF, 377 KB)t1010a0.docx (Dokument DOCX, 39 KB)

Rozesláno poslancům

11. září 2020 v 16:11
ISP (příhlásit)