Sněmovní tisk 999/0
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t099900.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t099900.doc
t0999a0.pdf (Dokument PDF, 586 KB)t0999a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0999b0.pdf (Dokument PDF, 503 KB)t0999b0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0999c0.pdf (Dokument PDF, 610 KB)t0999c0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0999d0.pdf (Dokument PDF, 493 KB)t0999d0.doc

Rozesláno poslancům

22. prosince 2016 v 14:28
ISP (příhlásit)