Sněmovní tisk 983/0, část č. 1/4
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t098300.pdf (Dokument PDF, 191 KB)t098300.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0983a0.pdf (Dokument PDF, 201 KB)t0983a0.docx (Dokument DOCX, 22 KB)

Rozesláno poslancům

7. prosince 2016 v 15:31
ISP (příhlásit)