Sněmovní tisk 976/0
Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t097600.pdf (Dokument PDF, 194 KB)t097600.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0976a0.pdf (Dokument PDF, 153 KB)t0976a0.doc

Rozesláno poslancům

2. prosince 2016 v 12:36
ISP (příhlásit)