Sněmovní tisk 948/0, část č. 1/4
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t094800.pdf (Dokument PDF, 311 KB)t094800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0948a0.pdf (Dokument PDF, 180 KB)t0948a0.doc

Rozesláno poslancům

31. října 2016 v 15:58
ISP (příhlásit)