Sněmovní tisk 928/0, část č. 1/8
Novela z. o občanských průkazech - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t092800.pdf (Dokument PDF, 650 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0928a0.pdf (Dokument PDF, 562 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0928b0.pdf (Dokument PDF, 614 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0928c0.pdf (Dokument PDF, 236 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

5. října 2016 v 16:30
ISP (příhlásit)