Sněmovní tisk 92/0, část č. 1/4
Novela z. o vysokých školách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t009200.pdf (Dokument PDF, 258 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0092a0.pdf (Dokument PDF, 202 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

20. ledna 2014 v 15:52
ISP (příhlásit)