Sněmovní tisk 883/0, část č. 1/4
N. ústav. z. o svobodě projevu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t088300.pdf (Dokument PDF, 229 KB)t088300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0883a0.pdf (Dokument PDF, 121 KB)t0883a0.doc

Rozesláno poslancům

4. srpna 2016 v 10:00
ISP (příhlásit)