Sněmovní tisk 868/0, část č. 1/8
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t086800.pdf (Dokument PDF, 590 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0868a0.pdf (Dokument PDF, 322 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0868b0.pdf (Dokument PDF, 362 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0868c0.pdf (Dokument PDF, 264 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

14. července 2016 v 11:38
ISP (příhlásit)