Sněmovní tisk 839/0
Novela z. o spotřebních daních - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t083900.pdf (Dokument PDF, 303 KB)t083900.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0839a0.pdf (Dokument PDF, 173 KB)t0839a0.doc

Rozesláno poslancům

16. června 2016 v 15:45
ISP (příhlásit)