Sněmovní tisk 838/0, část č. 1/4
Novela z. o pozemních komunikacích - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t083800.pdf (Dokument PDF, 192 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0838a0.pdf (Dokument PDF, 195 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

15. června 2016 v 10:59
ISP (příhlásit)