Sněmovní tisk 816/0, část č. 1/8
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081600.pdf (Dokument PDF, 565 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0816a0.pdf (Dokument PDF, 867 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0816b0.pdf (Dokument PDF, 456 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0816c0.pdf (Dokument PDF, 313 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

24. května 2016 v 11:18
ISP (příhlásit)