Sněmovní tisk 812/0, část č. 1/6
Novela z. o účetnictví - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081200.pdf (Dokument PDF, 343 KB)t081200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0812a0.pdf (Dokument PDF, 354 KB)t0812a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0812b0.pdf (Dokument PDF, 261 KB)t0812b0.doc

Rozesláno poslancům

12. května 2016 v 10:14
ISP (příhlásit)