Sněmovní tisk 810/0, část č. 1/10
Novela z. o lidských tkáních a buňkách - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081000.pdf (Dokument PDF, 521 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0810a0.pdf (Dokument PDF, 487 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0810b0.pdf (Dokument PDF, 627 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0810c0.pdf (Dokument PDF, 942 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0810d0.pdf (Dokument PDF, 591 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

11. května 2016 v 9:59
ISP (příhlásit)