Sněmovní tisk 730/0
Novela z. o nemocenském pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t073000.pdf (Dokument PDF, 286 KB)t073000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0730a0.pdf (Dokument PDF, 148 KB)t0730a0.doc

Rozesláno poslancům

1. března 2016 v 8:53
ISP (příhlásit)