Sněmovní tisk 73/0, část č. 1/4
Novela z. o dluhopisech

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t007300.pdf (Dokument PDF, 252 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0073a0.pdf (Dokument PDF, 353 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

6. ledna 2014 v 16:11
ISP (příhlásit)