Sněmovní tisk 721/0, část č. 1/4
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t072100.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t072100.docx (Dokument DOCX, 17 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0721a0.pdf (Dokument PDF, 164 KB)t0721a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

17. února 2016 v 13:36
ISP (příhlásit)