Sněmovní tisk 715/0
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t071500.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t071500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0715a0.pdf (Dokument PDF, 586 KB)t0715a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0715b0.pdf (Dokument PDF, 227 KB)t0715b0.doc

Rozesláno poslancům

11. února 2016 v 14:12
ISP (příhlásit)