Sněmovní tisk 701/0
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t070100.pdf (Dokument PDF, 213 KB)t070100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0701a0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0701a0.doc

Rozesláno poslancům

20. ledna 2016 v 14:40
ISP (příhlásit)