Sněmovní tisk 654/0, část č. 1/4
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t065400.pdf (Dokument PDF, 688 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0654a0.pdf (Dokument PDF, 327 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

11. listopadu 2015 v 12:47
ISP (příhlásit)