Sněmovní tisk 62/0
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t006200.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t006200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0062a0.pdf (Dokument PDF, 296 KB)t0062a0.doc

Rozesláno poslancům

13. prosince 2013 v 11:30
ISP (příhlásit)