Sněmovní tisk 601/0, část č. 1/4
Novela z. o pozemních komunikacích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t060100.pdf (Dokument PDF, 65 KB)t060100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0601a0.pdf (Dokument PDF, 55 KB)t0601a0.doc

Rozesláno poslancům

22. září 2015 v 13:39
ISP (příhlásit)