Sněmovní tisk 60/0, část č. 1/4
Novela z. o vysokých školách

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t006000.pdf (Dokument PDF, 108 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0060a0.pdf (Dokument PDF, 68 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

13. prosince 2013 v 9:33
ISP (příhlásit)