Sněmovní tisk 597/0
Novela z. o výkonu povolání autorizovaných architektů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t059700.pdf (Dokument PDF, 511 KB)t059700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0597a0.pdf (Dokument PDF, 358 KB)t0597a0.doc

Rozesláno poslancům

17. září 2015 v 15:38
ISP (příhlásit)