Sněmovní tisk 594/0
Doh. mezi ČR a Niz. král. o výměně inf. v daň. záležitostech

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t059400.pdf (Dokument PDF, 66 KB)t059400.doc
Důvodová zpráva  
t0594a0.pdf (Dokument PDF, 102 KB)t0594a0.doc
Text v českém jazyce  
t0594b0.pdf (Dokument PDF, 166 KB)t0594b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0594c0.pdf (Dokument PDF, 2 MB) 

Rozesláno poslancům

11. září 2015 v 13:58
ISP (příhlásit)