Sněmovní tisk 587/0
Vl.n.z., kterým se mění zák. v oblasti peněžního oběhu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t058700.pdf (Dokument PDF, 183 KB)t058700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0587a0.pdf (Dokument PDF, 199 KB)t0587a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0587b0.pdf (Dokument PDF, 127 KB)t0587b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0587c0.pdf (Dokument PDF, 131 KB)t0587c0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2015 v 9:34




ISP (příhlásit)