Sněmovní tisk 575/0, část č. 1/4
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t057500.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t057500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0575a0.pdf (Dokument PDF, 495 KB)t0575a0.doc

Rozesláno poslancům

25. srpna 2015 v 13:59
ISP (příhlásit)