Sněmovní tisk 567/0
Změny Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t056700.pdf (Dokument PDF, 128 KB)t056700.doc
Důvodová zpráva  
t0567a0.pdf (Dokument PDF, 315 KB)t0567a0.doc
Text v českém jazyce  
t0567b0.pdf (Dokument PDF, 570 KB)t0567b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0567c0.pdf (Dokument PDF, 13 MB) 
Další  
t0567d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 
t0567e0.pdf (Dokument PDF, 13 MB) 

Rozesláno poslancům

13. srpna 2015 v 15:34
ISP (příhlásit)