Sněmovní tisk 556/0, část č. 1/4
Novela z. o střetu zájmů - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t055600.pdf (Dokument PDF, 234 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0556a0.pdf (Dokument PDF, 342 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

22. července 2015 v 12:49
ISP (příhlásit)