Sněmovní tisk 547/0, část č. 1/4
Novela z. o audioviz. dílech a podpoře kinematografie - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t054700.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t054700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0547a0.pdf (Dokument PDF, 399 KB)t0547a0.doc

Rozesláno poslancům

10. července 2015 v 12:58
ISP (příhlásit)