Sněmovní tisk 535/0, část č. 1/4
Novela z. o státní sociální podpoře

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t053500.pdf (Dokument PDF, 316 KB)t053500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0535a0.pdf (Dokument PDF, 354 KB)t0535a0.doc

Rozesláno poslancům

2. července 2015 v 13:37
ISP (příhlásit)