Sněmovní tisk 525/0, část č. 1/4
Novela z. - trestní zákoník

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t052500.pdf (Dokument PDF, 319 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0525a0.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

25. června 2015 v 9:47
ISP (příhlásit)