Sněmovní tisk 471/0
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t047100.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t047100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0471a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0471a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0471b0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0471b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0471c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0471c0.doc

Rozesláno poslancům

21. dubna 2015 v 16:12
ISP (příhlásit)