Sněmovní tisk 463/0, část č. 1/8
Novela z. o azylu a o pobytu cizinců na území ČR - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t046300.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0463a0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0463b0.pdf (Dokument PDF, 558 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0463c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

15. dubna 2015 v 16:30
ISP (příhlásit)