Sněmovní tisk 461/0
Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t046100.pdf (Dokument PDF, 190 KB)t046100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0461a0.pdf (Dokument PDF, 148 KB)t0461a0.doc

Rozesláno poslancům

15. dubna 2015 v 16:09
ISP (příhlásit)