Sněmovní tisk 421/0
Novela z. o jednacím řádu PS

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t042100.pdf (Dokument PDF, 363 KB)t042100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0421a0.pdf (Dokument PDF, 414 KB)t0421a0.doc

Rozesláno poslancům

4. března 2015 v 9:11
ISP (příhlásit)