Sněmovní tisk 404/0, část č. 1/4
Novela z. o veřejných dražbách - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040400.pdf (Dokument PDF, 462 KB)t040400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0404a0.pdf (Dokument PDF, 237 KB)t0404a0.doc

Rozesláno poslancům

18. února 2015 v 9:06
ISP (příhlásit)