Sněmovní tisk 395/0, část č. 1/6
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t039500.pdf (Dokument PDF, 457 KB)t039500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0395a0.pdf (Dokument PDF, 686 KB)t0395a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0395b0.pdf (Dokument PDF, 528 KB)t0395b0.doc

Rozesláno poslancům

30. ledna 2015 v 13:46
ISP (příhlásit)