Sněmovní tisk 320/0
Novela z. o registrovaném partnerství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t032000.pdf (Dokument PDF, 241 KB)t032000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0320a0.pdf (Dokument PDF, 161 KB)t0320a0.doc

Rozesláno poslancům

12. září 2014 v 9:26
ISP (příhlásit)