Sněmovní tisk 32/0, část č. 1/4
Novela z. o válečných veteránech - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t003200.pdf (Dokument PDF, 222 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0032a0.pdf (Dokument PDF, 114 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

29. listopadu 2013 v 15:05
ISP (příhlásit)