Sněmovní tisk 291/0, část č. 1/8
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029100.pdf (Dokument PDF, 598 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0291a0.pdf (Dokument PDF, 380 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0291b0.pdf (Dokument PDF, 158 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0291c0.pdf (Dokument PDF, 190 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 22:13
ISP (příhlásit)