Sněmovní tisk 291/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029100.pdf (Dokument PDF, 598 KB)t029100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0291a0.pdf (Dokument PDF, 380 KB)t0291a0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0291b0.pdf (Dokument PDF, 158 KB)t0291b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0291c0.pdf (Dokument PDF, 190 KB)t0291c0.doc

Rozesláno poslancům

3. září 2014 v 22:13
ISP (příhlásit)